محصولات
دستگاه چاپ پد یک رنگ
نام: PP125
اندازه قطر چاپ: 80 میلیمتر
تعداد رنگ: 1
سرعت: 2200عدد\ساعت
مشخصات فنی
دستگاه چاپ پد دو رنگ
نام: PP135
اندازه قطر چاپ: 70 میلیمتر
تعداد رنگ: 2
سرعت: 1800عدد\ساعت
مشخصات فنی
دستگاه چاپ پد چهار رنگ
نام: PP150
اندازه قطر چاپ: 80 میلیمتر
تعداد رنگ: 4
سرعت: 600عدد\ساعت
مشخصات فنی
دستگاه چاپ پد چهار رنگ
نام: PP200
اندازه قطر چاپ: 120 میلیمتر
تعداد رنگ: 4
سرعت: 600عدد\ساعت
مشخصات فنی
دستگاه چاپ سیلک
نام: SP1400
اندازه چاپ: 400*200 میلیمتر
تعداد رنگ: 1
سرعت: 1300عدد\ساعت
مشخصات فنی
دستگاه چاپ سیلک
نام: SP2000
اندازه چاپ: 600*400 میلیمتر
تعداد رنگ: 1
سرعت: 1000عدد\ساعت
مشخصات فنی
دستگاه چاپ سیلک
نام: SP2000W
اندازه چاپ: 700*500 میلیمتر
تعداد رنگ: 1
سرعت: 1000عدد\ساعت
مشخصات فنی
دستگاه چاپ پد یک رنگ
نام: PP1700
اندازه قطر چاپ: 80 میلیمتر
تعداد رنگ: 1
سرعت: 2200عدد\ساعت
مشخصات فنی
دستگاه چاپ پد دو رنگ
نام: PP1900
اندازه قطر چاپ: 70 میلیمتر
تعداد رنگ: 2
سرعت: 1800عدد\ساعت
مشخصات فنی
هیت ترانسفر
نام: GB-YD1630Q-A
حداکثرچاپ:16cm*30cm
سرعت:900عدد\ساعت
مشخصات فنی
چاپ سیلک
نام: YS-7010C
حداکثرچاپ:100cm*70cm
سرعت:850عدد\ساعت
مشخصات فنی
طلاکوب
نام: H-168S
حداکثرقطرچاپ: 45mm
صفحه‌چاپ: 100mm*180mm
مشخصات فنی
میز نور
نام: میزنور وارداتی
اندازه‌شیشه:135cm*165cm
حداکثر‌فریم:125cm*155cm
مشخصات فنی
توری کش
نام: توری کش
حداقل‌جانمایی:50cm*50cm
حداکثر‌جانمایی:125cm*155cm
مشخصات فنی
یووی اکونومی
نام: یووی اکونومی

اطلاعات بیشتر
یووی سرد
نام: یووی سرد

اطلاعات بیشتر
رنگ
نام: رنگ Marabu

اطلاعات بیشتر
کلیشه
نام: کلیشه چاپ

اطلاعات بیشتر
لاک
نام: لاک Ulano

اطلاعات بیشتر
توری
نام: توری NBC

اطلاعات بیشتر
اسکوئیچی
نام: اسکوئیچی Fimor

اطلاعات بیشتر