اخبار

حضور گسترده سپاس در 22 امین نمایشگاه چاپ و بسته بندی
سپاس در نمایشگاه امسال بسته کامل تری از محصولات خود را معرفی مکند. علاوه بر اختصاص یک غرفه 80 متری برای معرفی ماشین آلات چاپ خود در سالن 38 (آلمان)، یک غرفه 12 متری نیز برای معرفی محصولات مصرفی چاپ خود اعم از رنگ ، لاک ، لامپ یووی و دیگر محصولات خارجی اختصاص داده است. امسال برای اولین بار سپاس در نمایشگاه چاپ و بسته بندی خود را به عنوان نماینده آلفاکیور انگلستان تولید کننده لامپ های یووی معرفی میکند.

تاریخ: 1394/9/19